Sociedad de Procedimientos de Pago, SL (d’ara endavant, «SdPP»), amb domicili a Madrid, carrer de Francisco Sancha, número 12, i amb NIF número B-87599478, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, al tom 35.043, foli 30, full número M-630249, inscripció 1a, és la titular del portal accessible a l’adreça URL http://www.bizum.es.

L’accés al portal de Bizum i a la informació relativa a qualssevol dels productes i els serveis que aquest portal conté confereix la condició d’usuari i comporta l’acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal. Per això us recomanem que en llegiu atentament el contingut si voleu accedir a la informació i els serveis que s’ofereixen des del portal de Bizum i fer-ne ús.

Validesa de la informació

La informació i les condicions incloses en aquestes pàgines són les vigents des de la data de la seva última actualització. SdPP es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment; en aquest cas, entraran en vigor el dia que es publiquin i seran aplicables a tots els usuaris del portal des d’aquella data. Els continguts del portal de Bizum, especialment les referències informatives i publicitàries, llevat que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen una oferta vinculant. SdPP es reserva el dret a introduir-hi modificacions o a ometre parcialment o totalment els continguts actuals del portal de Bizum quan ho consideri oportú, així com a impedir-hi o restringir-ne l’accés de manera temporal o permanent.

Establiment d’enllaços a tercers

El portal de Bizum pot posar a disposició dels seus usuaris dispositius tècnics d’enllaç, que els redireccionaran a un lloc web diferent del de Bizum.

En aquesta situació, SdPP, com a prestador de serveis de la societat de la informació, d’acord amb l’article 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, queda exempta de responsabilitat per la informació que contribueix a fer accessible a través dels enllaços publicats al seu lloc web, excepte en el cas que tingui coneixement del contingut il·lícit dels enllaços publicats al seu web i no hagi procedit a retirar-los.

Els usuaris que tinguin constància que algun dels enllaços publicats al lloc web redirigeix a un contingut inadequat poden comunicar-ho a SdPP escrivint a l’adreça del seu domicili social, indicada al començament d’aquest avís legal. Cal indicar el nom, l’adreça (postal o electrònica) i el número de telèfon de l’usuari, una descripció del contingut il·lícit que comunica i una declaració expressa de l’exactitud del que s’hagi comunicat, sens perjudici que això no signifiqui que SdPP tingui coneixement dels continguts comunicats.

Així mateix, SdPP no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, la qualitat o la desactualització dels continguts o els serveis dels llocs web enllaçats, ni de qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a SdPP, llevat del que preveu l’article 17 esmentat de la Llei de serveis de la societat de la informació.

Dades de caràcter personal

SdPP compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat. SdPP ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar, en la mesura que es pugui i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Us informem que les dades identificatives que pugueu aportar-nos en utilitzar el canal de comunicació «Contacte» de l’URL http://www.bizum.es quedaran incloses en un fitxer titularitat de Sociedad de Procedimientos de Pago, SL (domicili social: c. de Francisco Sancha, 12, 28034 de Madrid), amb la finalitat de donar una resposta adequada a la sol·licitud d’informació realitzada mitjançant el portal de Bizum. Us demanem que en el contingut de la consulta o el missatge que s’enviï a través del canal de comunicació «Contacte» us limiteu a incloure la informació estrictament necessària.

Us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les vostres dades de contacte davant la Sociedad de Procedimientos de Pago, SL, amb domicili social al carrer de Francisco Sancha, 12, 28034 de Madrid. A la sol·licitud heu d’indicar les dades següents: nom, cognoms i domicili a l’efecte de notificacions, i heu d’incloure-hi una fotocòpia del DNI o de qualsevol altre document vàlid en dret que acrediti la vostra identitat i petició.

Algunes de les pàgines del portal de Bizum disposen de galetes (o cookies), que són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten als nostres sistemes recordar algunes característiques o preferències de navegació de l’usuari. Per a més informació podeu llegir la nostra política de galetes.

Propietat intel·lectual i industrial

El portal de Bizum, les pàgines que comprèn i la informació o els elements que hi ha en aquestes pàgines inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades i programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals SdPP és titular o legítima llicenciatària.

SdPP no atorga cap garantia sobre la licitud i la legalitat de la informació o els elements que hi ha a les pàgines del portal de Bizum quan la seva titularitat no correspongui a SdPP.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans esmentades, creacions i signes distintius sense l’autorització prèvia i expressa dels seus titulars respectius. L’incompliment d’aquesta prohibició pot constituir una infracció sancionable per la legislació vigent.

Queda prohibit, excepte en els casos en què expressament ho autoritzi SdPP, establir enllaços o hipervincles des de portals o llocs web de tercers a pàgines web d’SdPP diferents de la pàgina principal del portal de Bizum, accessible a l’adreça URL http://www.bizum.es, o la que la substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web d’SdPP o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitats

SdPP no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i la informació inclosos a les pàgines del portal de Bizum, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

SdPP no és responsable de la informació ni d’altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi, mitjançant enllaços o hipervincles, al portal de Bizum o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació ni dels continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o amb els signes distintius d’SdPP, llevat que aquesta pàgina en tingui l’autorització expressa.
SdPP no assumeix cap responsabilitat amb relació a la informació, els continguts de tot tipus, els productes i els serveis oferts a través del portal de Bizum per terceres persones o entitats.

SdPP tampoc no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïts per:

  1. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i les xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control d’SdPP.
  2. Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes maliciosos de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre.
  3. Ús indegut o inadequat del portal de Bizum
  4. Errors de seguretat o de navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del navegador.

Llei aplicable

El contingut d’aquest avís legal es regeix per la llei comuna espanyola.

Les parts sotmeten la resolució de qualsevol litigi o reclamació relacionat amb el lloc web de Bizum als jutjats i els tribunals del domicili del consumidor.