En Bizum el que ens agrada és crear ecosistemes, i és que amb més mans s’arriba més lluny. És per això que seguim una filosofia col·laborativa creant sinèrgies amb els principals agents Tecnològics i del Sistema Financer Nacional