Bizum | Política de Privadesa -
Volver al blog

Política de Privadesa

INFORMACIÓ BÀSICA DE PRIVADESA

I. Responsable: Bizum, SL

II. Finalitat del tractament: Gestionar les consultes i les sol·licituds que ens envien per mitjà del canal «Contacte» i de l’assistent virtual Bizzi, gestionar els concursos, sorteigs i altres activitats que promogui Bizum, gestionar les relacions amb contactes comercials, gestionar la comunicació i l’enviament d’informació amb finalitats comercials o publicitàries i prestar el servei Bizum a les persones usuàries que hi estiguin d’alta.

III. Legitimació: consentiment i interès legítim (contactes comercials i ús de l’àlies).

IV. Destinataris: No se cediran dades a tercers excepte si hi ha obligació legal, ni als destinataris necessaris per a poder prestar el servei Bizum i alguns dels serveis que ofereix aquest lloc web.

V. Drets: Accedir, rectificar i suprimir dades, així com altres drets, tal com s’explica en la informació addicional.

VI. Informació addicional: Podeu consultar a continuació la informació addicional i detallada sobre protecció de dades i privadesa.

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE PRIVADESA

I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Dades de contacte del responsable: Bizum, SL, amb CIF B87599478, amb domicili social al carrer de Francisco Sancha, 12, 28034, Madrid (d’ara endavant Bizum).

II. ABAST DE LA POLÍTICA

Quan hi accediu i feu servir https://www.bizum.es, us comprometeu a acceptar aquesta Política de Privadesa, així com les disposicions que contenen l’Avís Legal i la Política de Cookies.

En Bizum us proporcionem informació perquè, amb caràcter previ a l’emplenament de les vostres dades personals, pugueu accedir a la Política de Privadesa i a qualsevol altra informació rellevant pel que fa a la protecció de dades.

III. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Amb quina finalitat tractem les vostres dades? En Bizum ens comprometem a fer servir les vostres dades personals sempre amb finalitats determinades, explícites i legítimes.

En aquells supòsits en què es projecti fer un tractament de les vostres dades personals per a alguna cosa que no sigui la que inicialment vau consentir, se us proporcionarà informació suficient sobre la nova finalitat per tornar a obtenir el vostre consentiment.

En els casos en què amb les vostres dades personals es puguin elaborar perfils o prendre decisions automatitzades, se us proporcionarà informació suficient sobre aquestes i les conseqüències que puguin arribar a tenir.

Recollim informació personal necessària per a la gestió de les finalitats que s’estableixen en aquesta Política de Privadesa.

En quins supòsits se sol·liciten dades personals a través de la nostra pàgina web o d’altres canals?

– Per atendre les consultes que ens enviïn a través del canal de contacte i l’assistent virtual Bizzi.

– Per gestionar els concursos i sorteigs que promou Bizum, les bases legals dels quals poden consultar-se en https://www.bizum.es

– Per establir relacions comercials per mitjà de les persones de contacte d’altres companyies.

– Per gestionar la comunicació i l’enviament d’informació amb finalitats comercials o publicitàries per correu electrònic, en cas que la persona usuària així ho hagi autoritzat.

– Per donar-se d’alta com a persona usuària del servei Bizum per mitjà de les Entitats adherides publicades en https://bizum.es i d’acord amb els termes i condicions que s’hi expressen.

– Per fer, amb la col·laboració d’usuaris registrats, activitats d’avaluació i millora de l’operativa del servei Bizum.

Quin ús donarem a la informació personal que fem servir?

• Per atendre les consultes que ens facin les persones usuàries a través del canal de contacte i l’assistent virtual Bizzi.
• Per gestionar el lliurament de premis, complir les obligacions fiscals que corresponguin, així com les finalitats addicionals que s’estipulen en les bases legals de cada concurs o sorteig i que es publiquen en https://www.bizum.es.
• Per gestionar les relacions comercials amb altres companyies per mitjà de les persones de contacte.
• Per gestionar la comunicació i l’enviament d’informació amb finalitats comercials o publicitàries per correu electrònic, en cas que la persona usuària així ho hagi autoritzat.
• Per prestar el servei Bizum als usuaris que s’hi hagin donat d’alta i oferir-los una experiència d’ús segura.
• Per fer, amb la col·laboració d’usuaris registrats, activitats d’avaluació i millora de l’operativa del servei Bizum.

Durant quant de temps conservem les vostres dades?

Dades del canal de contacte i de l’assistent virtual Bizzi: Un màxim de 5 anys d’acord amb l’article 1.964 del Codi Civil (termini de prescripció de les accions personals).

Dades de premiats en concursos i sorteigs:

– Durant el temps que calgui per fer efectiu el lliurament del premi i, un cop lliurat, durant un màxim de 5 anys d’acord amb l’article 1.964 del Codi Civil (termini de prescripció de les accions personals).

– Durant 4 anys per a les dades relatives a la determinació de deutes tributaris, excepte quan les normes particulars estableixin altres terminis de prescripció diferents. Art. 66 Llei 58/2003, General Tributària.

– Durant 2 anys, pel que fa a les dades i les finalitats de cessió de dades per a publicar-les en el lloc web https://www.bizum.es.

Dades de contactes comercials: Durant el període necessari per a mantenir les relacions comercials i, un cop acabades, o que la persona usuària exerceixi el dret de supressió, un màxim de 5 anys d’acord amb l’article 1.964 del Codi Civil (termini de prescripció de les accions personals).

Dades per a la comunicació i l’enviament d’informació amb finalitats comercials o publicitàries: Un cop revoqui el vostre consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions, durant un màxim de 5 anys d’acord amb l’article 1.964 del Codi Civil (termini de prescripció de les accions personals).

Dades per a la prestació del servei Bizum: Un cop la persona usuària s’hagi donat de baixa en el servei, durant un màxim de 5 anys d’acord amb l’article 1.964 del Codi Civil (termini de prescripció de les accions personals).

Dades per dur a terme activitats d’avaluació i millora de l’operativa del servei Bizum. Un cop finalitzada la participació de la persona usuària registrada en aquestes activitats, durant un màxim de 5 anys d’acord amb l’article 1.964 del Codi Civil (termini de prescripció de les accions personals).

IV. LEGITIMACIÓ

Tractem les vostres dades sobre la base jurídica de prestar-vos la informació o els serveis que ens sol·liciti, així com gestionar el lliurament del premi que se us hagi pogut atorgar per la vostra participació en concursos o sorteigs promoguts per Bizum, gestionar la vostra participació en altres activitats promogudes per Bizum, enviar-vos informació amb finalitats comercials i publicitàries, tot basat, per tant, en el consentiment de la persona afectada.

També podrem tractar dades personals de contacte amb base de legitimació en l’interès legítim de Bizum d’establir, gestionar i mantenir relacions comercials amb altres companyies.

Basat, així mateix, en l’interès legítim d’oferir un servei amb una experiència d’usuari segura, en què l’ordenant de les operacions Bizum pugui comprovar prèviament a la finalització de l’operació, la identitat del beneficiari, Bizum utilitza la dada de l’àlies, compost pel nom junt amb les inicials dels cognoms de l’usuari.

En qualsevol cas, tindreu plens drets sobre les vostres dades personals i sobre l’ús d’aquestes i podreu exercir-les en qualsevol moment.

En cap cas cedirem les vostres dades a tercers sense informar-vos-en prèviament i requerir-vos-en el consentiment.

En relació amb l’ús dels serveis del web o de la utilització de qualsevol altre canal pel qual es recullin dades, l’enviament de les vostres dades de caràcter personal és obligatori per contactar-vos i poder atendre la petició que ens feu arribar. Així mateix, el fet de no facilitar les dades personals que s’hi sol·licitin o no acceptar aquesta política de protecció de dades comporta la impossibilitat de processar les sol·licituds que s’hagin fet per mitjà d’aquesta web o de qualsevol altre canal.

V. DESTINATARIS

A qui cedim les vostres dades?

Les vostres dades personals es podran cedir a les Entitats adherides, al Servei Bizum, amb la finalitat de poder prestar aquest servei a les persones usuàries que hi estiguin donades d’alta. A més, en compliment de les obligacions fiscals derivades de la celebració de concursos i sorteigs promoguts per Bizum, les vostres dades es podran cedir a l’Agència Tributària.

Addicionalment, i amb la finalitat de gestionar la newsletter disponible en el lloc web, és possible que les vostres dades se cedeixin al proveïdor Mailchimp, una empresa del grup The Rocket Science Group, LLC, la qual cosa pot comportar transferències internacionals per mitjà de garanties adequades de les vostres dades als Estats Units, d’acord amb el que es preveu en l’article 46.3 a) del Reglament General de Protecció de Dades.
Quant a la dada del seu àlies, que té per finalitat identificar-lo davant la resta d’usuaris del servei Bizum, i aportar així una experiència d’usuari segura a les operacions realitzades a través del servei, l’informem que seran accessibles per tots els usuaris del servei que, coneixent el seu número de telèfon mòbil, iniciïn una operació en la qual vostè en sigui contrapart.

A banda dels supòsits anteriors, Bizum només cedirà les vostres dades en cas d’obligació legal i en cap cas es compartiran les vostres dades de caràcter personal amb tercers sense obtenir-ne el vostre consentiment previ, tret que la cessió de les vostres dades fos necessària per al manteniment de la relació amb vosaltres, així com en casos previstos per la normativa de protecció de dades vigent en cada moment.

VI. PROCEDÈNCIA

Totes les dades personals que tractem per mitjà de la nostra web i els nostres canals procedeixen directament de la mateixa persona interessada.

En cas que les dades personals no s’haguessin obtingut directament de l’interessat, perquè procedeixen d’alguna cessió legítima o de fonts d’accés públic, se us informarà degudament en aquesta Política de Privadesa o a través de qualsevol mitjà que permeti acreditar que s’ha complit el deure d’informar.

VII. DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES

Com es poden exercir els drets? Podeu enviar una comunicació per escrit al domicili social de Bizum, incloent-hi, en tot cas, una fotocòpia del vostre DNI o un altre document identificatiu similar, per sol·licitar l’exercici dels drets següents:

– Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: podreu preguntar a Bizum si aquesta empresa està tractant les vostres dades.

– Dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o incompletes, o la supressió d’aquestes.

– En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, tindreu el dret d’oposar-vos-en al tractament, cas en el qual Bizum deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o en cas que en l’exercici o la defensa de reclamacions possibles s’hagin de seguir tractant.

– En determinades circumstàncies, podreu exercir el dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgueu que les vostres dades les tracti una altra entitat, Bizum us facilitarà la portabilitat de les vostres dades al responsable nou d’aquestes, en cas que això sigui aplicable.

– En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar el dret a la limitació del tractament d’aquestes, cas en el qual únicament les conservarà Bizum per a la defensa de reclamacions possibles.

En determinades circumstàncies, hi ha la possibilitat de retirar el consentiment: en cas que hàgiu atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, teniu dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada d’aquest.

Com puc exercir aquests drets? En qualsevol cas, posem a la vostra disposició formularis que us permetran exercir els drets que hem comentat abans de manera fàcil i ràpida enviant-los a l’adreça de contacte de Bizum i que estan disponibles en https://www.bizum.es

Com puc reclamar davant l’autoritat de control? Si una persona usuària considera que hi ha un problema amb la manera com Bizum maneja les seves dades, pot dirigir les reclamacions a Bizum o a l’autoritat de control en protecció de dades que correspongui, que, en el cas d’Espanya, és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

VIII. SEGURETAT

En Bizum mantenim els nivells de seguretat més alts per protegir les vostres dades de caràcter personal davant de pèrdues, destrucció, dany accidental i accessos, tractaments o revelacions no autoritzats o il·lícits. Quan rebem les vostres dades, fem servir procediments i funcions de seguretat rigorosos per impedir-hi qualsevol accés que no sigui autoritzat.

Amb aquesta finalitat, Bizum avaluarà els riscs inherents al tractament (la probabilitat i la gravetat) i aplicarà mesures per a mitigar-los, que garantiran un nivell de seguretat adequat, inclosa la confidencialitat, tenint en compte l’estat de la tècnica, el cost d’aplicació i la naturalesa, abast, context i finalitats del tractament pel que fa als riscos i la naturalesa de les dades personals que s’hagin de protegir.

Les accions descrites en aquesta secció i apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat per al risc detectat inclouran, si escau, entre altres, les mesures següents:

1. Pseudonimització i el xifrat de dades personals, si escau.

2. Mesures capaces de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i els serveis de tractament.

3. Mesures capaces de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida en cas d’incident físic o tècnic.

4. Existència d’un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.

5. Avaluació periòdica del risc de destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’altra manera o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

6. Mesures per garantir que qualsevol persona que actuï sota l’autoritat de Bizum i tingui accés a dades personals només pugui tractar-les seguint les instruccions de Bizum.

IX. CONFIDENCIALITAT

Les dades personals que es puguin recollir es tractaran amb absoluta confidencialitat, ens comprometem a guardar secret respecte d’aquestes i garantim el deure de guardar-les adoptant totes les mesures necessàries que n’evitin l’alteració, la pèrdua i el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la legislació aplicable.

X. MENORS

Els menors de 18 anys no podran utilitzar els serveis disponibles a través de https://www.bizum.es, ni d’altres canals, sense l’autorització prèvia dels pares, tutors o representants legals, qui seran responsables de tots els actes que duguin a terme els menors que estiguin al seu càrrec.

XI. RESPONSABILITAT

La persona usuària serà l’única responsable en cas de l’emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no autoritzades.

XII. COOKIES

Algunes de les pàgines del portal https://www.bizum.es tenen cookies, que són fitxers petits de dades que es generen a l’ordinador de la persona usuària i que permeten al nostre sistema recordar algunes característiques o preferències de navegació de la persona usuària. Si en voleu més informació, podeu llegir la nostra Política de Cookies.