Sociedad de Procedimientos de Pago, SL (SdPP), helbidea Madrilgo Francisco Sancha kaleko, 12. zenbakian eta IFZ B-87599478 dituena, Madrilgo Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago, 35.043 liburukian, 30 folioan, M-630249 zenbakia duen orrian, 1. Inskripzioan, eta http://www.bizum.es URL helbidea duen atariaren jabe da.

Bizumen atarian eta bertako edozein produktu eta zerbitzuren inguruko informazioan sartzeak erabiltzaile egiten du, eta Legezko ohar honetan aurreikusitako baldintzak onartzea dakar. Horregatik, edukia arretaz irakurtzea aholkatzen dizugu, Bizumen atarian eskainitako informazioa eta zerbitzuak ikusi eta erabili nahi izanez gero.

Informazioaren baliotasuna

Orri hauetako informazioa eta baldintzak azken eguneratzetik indarrean daudenak dira. SdPPk eskubidea du horiek edozein unetan aldatzeko eta, kasu horretan, argitaratzen diren unean sartuko dira indarrean, eta egun horretatik aplikatuko zaizkie atariaren erabiltzaile guztiei. Bizum atariko edukiak, informazio eta publizitate erreferentziak bereziki, ez dira eskaintza loteslea, berariaz kontrakoa adierazi ezean. SdPPk eskubidea edukiko du Bizumen atariko egingo edukiak aldatzeko edo partzialki edo guztiz ez aipatzeko, egoki baderitzo, bai eta aldi baterako edo betiko sarbidea debekatu edo mugatzeko ere.

Hirugarrenen guneetarako estekak

Bizumen atariak lotura-gailu teknikoak jar ditzake bere erabiltzaileen zerbitzura, eta erabiltzaileak hautatuz gero, Bizumena ez den webgune batera eramango ditu.

Kasu horretan, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 17. artikuluaren arabera, SdPP, informazio gizartearen zerbitzu-emaile den aldetik, salbuetsita geratuko da bere webgunean argitaratutako loturen bidez eskuragarri egiten duen informazioaren erantzukizunetik, bere webgunean argitaratutako loturen legez kanpoko edukiaren berri edukita, horiek kendu ez baditu, izan ezik.

Erabiltzaileek Bizumen webgunean argitaratutako loturaren batek eduki desegoki batera eramaten duela jakinez gero, SdPPri jakin diezaiokete, Legezko ohar honen hasieran adierazitako helbide sozialean, erabiltzailearen izena, helbidea (postala edo elektronikoa) eta telefonoa adierazita, jakinarazi nahi duen legez kanpoko edukiaren deskribapena eginda eta jakinarazitakoa hala (zehatza) dela esanez berariazko aitorpena eginda, horrek SdPPk jakinarazitako edukiak horien berri ez edukitzearen kaltetan gabe.

Horrekin batera, SdPP ez da lotutako webguneen eduki edo zerbitzuak legez kanpokoak izatearen, horien kalitatearen edo eguneratu gabe egotearen erantzule izango, ez eta SdPPri zuzenean ezin egotzi dakiokeen beste edozein kalterena ere, arestian aipatutako Informazio Gizartearen Zerbitzuen Legearen 17. artikuluan aurreikusitakoan izan ezik.

Datu pertsonalak

SdPPk datu pertsonalak babesteko indarreko legeak eta bere jardueragatik dagozkion konfidentzialtasun konpromisoak betetzen ditu. SdPPk eskatutako segurtasun-maila mantentzeko beharrezko neurri teknikoak hartu ditu, erabilitako datu pertsonalen eta zirkunstantzien arabera, ahal den neurrian eta teknikaren egoeraren arabera, betiere, datuak aldatu, galdu edota baimenik gabe erabili edo ikus ez daitezen.

Jakinarazten dizugu http://www.bizum.es URL helbideko “Kontaktua” komunikazio-kanala erabiltzerakoan eman diezazkigukezun identifikazio-datuak Sociedad de Procedimientos de Pago, SLren (helbide soziala: Francisco Sancha, 12, 28034, Madril) titulartasuneko fitxategi batean sartuko direla, Bizum atariaren bidez egindako informazio-eskaerari erantzun egokia emateko. Mesedez, beharrezkoa den informazioa bakarrik eman “Kontaktua” komunikazio-kanalaren bidez egindako kontsultaren edo bidalitako mezuaren edukian.

Jakinarazten dizugu helbide soziala Madrilgo (28034) Francisco Sancha, 12 duen Sociedad de Procedimientos de Pago, SLren aurrean egikaritu ahal izango dituzula zure datuak ikusi, zuzendu, ezeztatu edo horiei aurka egiteko eskubideak, zure eskaeran ondorengo datu hauek adierazita: izen-abizenak, jakinarazpenetarako helbidea, eta NANaren edo Zuzenbidean zure identitatea eta eskaera egiaztatzeko baliodun den beste edozein agiriren fotokopia.

Bizumen atariko orri batzuek cookieak dituzte, erabiltzailearen ordenagailuan sortzen diren eta gure sistemei erabiltzailearen nabigazio ezaugarri edo preferentzia batzuk gogorarazten dizkieten datu-fitxategi txikiak. Informazio gehiago nahi izanez gero, irakurri gure Cookie politika.

Jabetza intelektuala eta industriala

Bizumen atariak, horren orriek eta bertako informazioak edo elementuek testuak, dokumentuak, argazkiak, marrazkiak, irudikapen grafikoak, datu-baseak, programa informatikoak, logotipoak, markak, izen komertzialak edo beste zeinu bereizgarri batzuk dituzte, eta SdPP da horien jabetza intelektual edo industrial eskubideen titularra edo legezko baimenduna.

SdPPk ez du inolaz ere bermatzen Bizumen atariaren orrietako informazioaren edo elementuen zilegitasuna eta legezkotasuna, SdPP horien titular ez bada.

Erabilera debekatuak eta baimenduak

Debekatuta dago arestian aipatutako lanen, sorkuntzen eta zeinu bereizgarrien titularren aldez aurreko eta berariazko baimenik gabeko edozein ustiapen-modalitate, erreprodukzio, banaketa, hirugarrengoei lagatze, publizitate-komunikazio eta transformazio oro barne, edozein euskarri edo bide erabiliz egindakoa. Indarreko legeek zigortu egin ahalko dute debeku hori ez betetzea.

Debekatuta dago, SdPPk berariaz baimendutako kasuetan izan ezik, hirugarrenen atari edo web orrietatik http://www.bizum.es URL helbideko edo etorkizuneko horren ordezko Bizumen atariko orri nagusia ez den SdPPren web orrietara estekak, hiperestekak edo linkak ezartzea, bai eta SdPPren web orriak edo bertako informazioa beste pertsona, enpresa edo erakunde baten frame edo marko, zeinu bereizgarri, marka edo izen sozial edo komertzialekin aurkeztea ere.

Erantzukizunak

SdPPk ez du bermatzen Bizumen atariko orrietako elementu eta informaziorako sarbide etengabea, ez eta horien bisualizazio zuzena, deskargatzea edo erabilgarritasuna ere, bere kontroletik kanpoko faktore edo zirkunstantziek galarazi, zaildu edo eten baititzakete.

SdPP ez da Bizumen atarirako edo horren edozein web orrirako estekak, hiperestekak edo linkak dituzten hirugarrenen espazio edo web orrietako informazioaren eta bestelako edukien erantzule, ez eta SdPPren itxura edo zeinu bereizgarriak dituen hirugarrenen edozein web orritako informazioaren eta edukien erantzule ere, azken horren berariazko baimena badute izan ezik.

SdPPk ez du inolako erantzukizunik hartuko hirugarrenek edo beste erakunde batzuek Bizumen atariaren bidez eskainitako informazioari, edozein motako edukiei, produktuei eta zerbitzuei dagokienez.

SdPPk ez du inolako erantzukizunik hartuko, ezta ere, ondorengo hauen ondorioz eragindako kalte, galera, erreklamazio edo gastuengatik:

  1. Interferentziak, etenak, erroreak, omisioak, matxura telefonikoak, atzerapenak, sistema elektronikoaren funtzionamenduaren blokeatze edo deskonexioak, telekomunikazio linea eta sareen hutsek, gainkargek eta erroreek edo SdPPren kontroletik kanpo dagoen beste kausaren bate ondoriozkoak.
  2. Edozein programa kaltegarriren eta edozein komunikabideren bidez, birus informatikoen edo bestelakoen bidez, adibidez, egindako legez kanpoko edozein sartze.
  3. Bizumen atariaren erabilera oker edo desegokia.
  4. edo Nabigatzailearen funtzionamendu okerrak edo eguneratu gabeko bertsioak erabiltzeak eragindako segurtasun edo nabigazio erroreak.

Lege aplikagarria

Espainiako lege komunak arautuko du Legezko ohar honen edukia.

Kontsumitzailearen bizilekuko epaitegi eta auzitegien ebazpenen mende egongo dira aldeak Bizumen webgunearen inguruan sor litezkeen auzi edo erreklamazioei dagokienez.