Informámoslle que os datos identificativos que poida achegarnos ao utilizar a canle de comunicación “Contacto” da URL http://www.bizum.es ou a canle do Asistente Virtual “ Bizzi”, quedarán incluídos nun ficheiro titularidade de Sociedade de Procedementos de Pago,  S. L. (domicilio social: Francisco  Sancha, 12 -28034 Madrid), coa finalidade de dar unha resposta adecuada á solicitude de información realizada mediante o portal de  Bizum. Rogámoslle que no contido da consulta ou mensaxe remitido a través da canle de comunicación “Contacto” ou a través da canle do Asistente Virtual “ Bizzi” limítese a incluír a información estritamente necesaria.

Informámoslle que pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos de contacto, ante Sociedade de Procedementos de Pago,  S. L., con domicilio social situado na rúa Francisco  Sancha, 12 – 28034 Madrid, indicando na súa solicitude os seguintes datos: nome, apelidos, domicilio a efectos de notificacións e fotocopia do D. N.I. ou de calquera outro documento válido en Dereito que acredite a súa identidade e petición.

Algunhas das páxinas do portal de  Bizum dispoñen de “ cookies”, que son pequenos ficheiros de datos que se xeran no computador do Usuario e que permiten aos nosos sistemas lembrar algunhas características ou preferencias de navegación do Usuario. Para máis información pode ler a nosa Política de  Cookies