Bizum | Comunicacións comerciais -
Volver al blog

Comunicacións comerciais

  1. Responsable: Bizum, S.L., con domicilio na rúa Francisco Sancha, 12, 28034 Madrid, e con NIF B-87599478 (en adiante, “Bizum”).
  2. Datos de contacto: Pode contactar connosco dirixindo unha comunicación postal ao noso domicilio e/ou a través do correo electrónico informacion@bizum.es.
  3. Finalidade: Tratamos os seus datos para a comunicación e o envío de información con fins comerciais ou publicitarios por correo electrónico.
  4. Prazo de conservación: Conservamos os seus datos ata que revogar o seu consentimento ao envío de comunicacións con estes fins. Unha vez finalizado este período de tempo, conservaremos os seus datos, debidamente illados e bloqueados, durante un máximo de 5 anos conforme o artigo 1.964 del Código Civil (prazo de prescrición das accións persoais).
  5. Lexitimación: Consentimento do interesado.
  6. Destinatarios: Non se cederán os datos a terceiros excepto obriga legal e naqueles casos expresamente previstos na información adicional.
  7. Dereitos: Acceder, rectificar, suprimir e revogar o consentimento ao tratamento de datos persoais, así como outros dereitos, tal e como se explica na nosa Política de Privacidade.
  8. Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos, na nosa Política de Privacidade.